Ocena użytkowników: 0 / 5

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 

W 1903 roku mieszkańcy Marklowic wybudowali dzwonnicę i salkę na terenie przyznanym jako teren cmentarny, znajdujący się przy głównej drodze do Cieszyna. Podczas II wojny światowej skonfiskowano dzwon. Na początku sierpnia 1948 roku zakupiono nowy dzwon do istniejącej już dzwonnicy. W 1953 roku ogrodzono cmentarz płotem siatkowym z dwoma bramami, a także wyremontowano salkę katechetyczną i wieżę. 6 września 1953 roku o godz. 15.00 odbył się jubileusz pięćdziesięciolecia założenia cmentarza i kaplicy, w którym uczestniczył ks. Artur Gerwin. Za ofiarę zebraną w czasie tej uroczystości wykonano instalację elektryczną w salce, wykonano nową podłogę, naprawiono ławki i drzwi, oraz założono nowe okiennice w wieży kaplicy.

 Na naukę religii uczęszczały dzieci nie tylko z Marklowic, ale także z Pogwizdowa i Brzezówki. Lekcje prowadził ks. Artur Gerwin, a w poźniejszym okresie pani katechetka mgr Janina Kisza – Bruell. W tym też czasie odbywały się Szkółki Niedzielne, prowadzone przez panie: Molin i Chwastek, zaś od 1959 roku przez pana Jana Dygosia. Od 1955 roku odprawiane były godziny biblijne. Podczas kapitalnego remontu kaplicy w 1963 roku powiększono salkę katechetyczną. Oddzielono pomieszczenie na sprzęt grabarski i ubikację dla dzieci. W 1968 roku sprowadzono nowe ławki do salki dla dzieci uczęszczających na lekcje religii.
W latach siedemdziesiątych godziny biblijne odbywały się zwykle w pierwszą niedzielę miesiąca. Przed świętami Wielkanocnymi i Bożego Narodzenia spotkania te były połączone ze Spowiedzią i Komunią Świętą dla osób starszych i chorych. Były także odprawiane nabożeństwa Żniwowe, oraz spotkania gwiazdkowe dla dzieci pod kierunkiem ks. Jana Grosa i pana Dygosia..
Myśl o wybudowaniu nowej kaplicy powstała na zebraniu zborowników w lutym 1982 roku z uwagi na wzrost liczby dzieci, brak miejsca i zły stan techniczny kaplicy, która już nie nadawała się do remontu. W sierpniu rozpoczęto wykopy pod fundamenty nowej kaplicy. Uroczystość położenia kamienia węgielnego pod budowę kaplicy odbyła się 27.05.1984 roku, a aktu tego dokonał ks. biskup Janusz Narzyński.

W 1985 roku odbyło się pierwsze nabożeństwo żniwowo – dziękczynne w salce katechetycznej, na parterze nowej kaplicy, gdzie już od września były prowadzone lekcje religii. 26 grudnia 1985 roku odprawiono pierwsze nabożeństwo w sali głównej kaplicy. W 1986 roku nabożeństwa odbywają się już regularnie w I i II niedzielę każdego miesiąca. W październiku tegoż roku zostało założone Koło Niewiast i zapoczątkowane zostały spotkania pań odbywające się raz w miesiącu, a prowadzone do dnia dzisiejszego przez panią mgr Joannę Sikorę. Na kaplicy umieszczono tablicę – Parafia Ewangelicko – Augsburska w Cieszynie, Kościół w Marklowicach. 28 czerwca 1987 roku uroczystość poświęcenia nowo wybudowanego kościoła zaszczycił swą obecnością ks. Biskup Janusz Narzyński.

W początkowym okresie nabożeństwa odbywały się co drugą niedzielę miesiąca, później już trzy niedziele w miesiącu naprzemiennie raz o godz. 8.00, lub o 10.00. W okresie przedświątecznym odbywały się nabożeństwa spowiednio – komunijne. W latach dziewięćdziesiątych liczba nabożeństw wzrastała. Równolegle odbywały się Szkółki Niedzielne dla dzieci. Oprócz Szkółek, lekcji religii i spotkań Pań, w każdą sobotę o godz. 17.00 spotyka się młodzież na swych zebraniach.
Renata Kożusznik