Komu wiele dano, od tego wiele będzie się żądać, a komu wiele powierzono, od tego wiele będzie się wymagać. Łk 12,48

Postępujcie jako dzieci światłości, bo owocem światłości jest wszelka dobroć jest wszelka dobroć i sprawiedliwość, i prawda. Ef 5,8-9

Już nie jesteście obcymi i przychodniami, lecz współobywatelami świętych i domownikami Boga. Ef 2,19

Tak mówi Pan, który cię stworzył, Jakubie, i który cię ukształtował, Izraelu: Nie bój się, bo cię wykupiłem, nazwałem cię twoim imieniem – moim jesteś! - Iz 43,1

Święty, Święty, Święty jest Pan Zastępów! Pełna jest wszystka ziemia chwały jego! Iz 6,3

Nie dzięki mocy ani dzięki sile, lecz dzięki mojemu duchowi to się stanie – mówi Pan Zastępów. Za 4,6

A gdy Ja będę wywyższony ponad ziemię, wszystkich do siebie pociągnę. J 12,32