Ogłoszenia parafialne

Bóg daje dowód swej wielkiej miłości ku nam przez to, że kiedy byliśmy jeszcze grzesznikami, Chrystus za nas umarł Rz 5,8

Syn Boży na to się objawił, aby zniweczyć dzieła diabelskie. 1 J 3,8

Oto idziemy do Jerozolimy, i wszystko, co napisali prorocy, wypełni się nad Synem Człowieczym. Łk 18,31

Dziś,  jeśli głos jego usłyszycie, nie zatwardzajcie, nie zatwardzajcie serc waszych. Hbr 3,15

Pójdźcie i oglądajcie dzieła Boże: Przedziwnymi okazują się pośród synów ludzkich! Ps 66,5

Nad tobą zabłyśnie Pan, a Jego chwała ukaże się nad tobą. Iz 60,2

Przyjdą ze wschodu i zachodu, z północy i z południa, i zasiądą w Królestwie Bożym. Łk 13,29

  Zakon został nadany przez Mojżesza, łaska zaś i prawda stała się przez Jezusa Chrystusa. J 1,17

Ci, których Duch Boży prowadzi, są dziećmi Bożymi. Rz 8 ,14

Ciemność ustępuje, a światło prawdziwa już świeci. 1 J 2,8

Wszystko, cokolwiek czynicie w słowie lub w uczynku, wszystko czyńcie w imieniu Pana Jezusa, dziękując przez niego Bogu Ojcu. Kol 3,17