Ogłoszenia parafialne

Przyjdą ze wschodu i zachodu, z północy i z południa, i zasiądą w Królestwie Bożym. Łk 13,29

  Zakon został nadany przez Mojżesza, łaska zaś i prawda stała się przez Jezusa Chrystusa. J 1,17

Ci, których Duch Boży prowadzi, są dziećmi Bożymi. Rz 8 ,14

Ciemność ustępuje, a światło prawdziwa już świeci. 1 J 2,8

Wszystko, cokolwiek czynicie w słowie lub w uczynku, wszystko czyńcie w imieniu Pana Jezusa, dziękując przez niego Bogu Ojcu. Kol 3,17

Słowo ciałem się stało i zamieszkało wśród nas, i ujrzeliśmy chwałę Jego J 1, 14

Słowo ciałem się stało i zamieszkało wśród nas i ujrzeliśmy chwałę Jego. J 1,14

Lud, który chodzi w ciemności ujrzy światło wielkie. Iz 9,1

Radujcie się w Panu zawsze; powtarza, radujcie się! Pan jest blisko. Flp 4,4.5

Przygotujcie na pustyni drogę Pańską. Oto Wszechmocny, Pan przychodzi w mocy. Iz 40,3.10

Wyprostujcie się i podnieście głowy swoje, gdyż zbliża się odkupienie wasze. Łk 21,28