Ogłoszenia parafialne

Kto was słucha, mnie słucha, a kto wami gardzi, mną gardzi. Łk. 10,16

„Pamiętnymi uczynił cuda swoje; łaskawy i litościwy jest Pan.” PS 111, 4

Musi być wywyższony Syn Człowieczy, aby każdy, kto weń wierzy, nie zginął, ale miał żywot wieczny. J 3, 14-15

 

Słowo ciałem się stało i zamieszkało wśród nas, i ujrzeliśmy chwałę Jego J l, 14