Ogłoszenia parafialne

Oczy wszystkich w Tobie nadzieję mają, a Ty im dajesz pokarm ich we właściwym czasie. Ps 145,15

Wszelka troskę swoją złóżcie na Niego, gdyż On ma o was staranie. 1 P 5,7

Błogosław, duszo moja, Panu i nie zapominaj wszystkich dobrodziejstw jego! Ps 103, 2

Zaprawdę powiadam wam, cokolwiek uczyniliście jednemu z tych najmniejszych moich braci, mnie uczyniliście. Mt 25, 40

Trzciny nadłamanej nie dołamie ani knota gasnącego nie dogasi. Iz 42,3

Bóg pysznym się sprzeciwia, a pokornym łaskę daje. 1 P 5,5

Błogosławiony naród, którego Bogiem jest Pan, lud, który wybrał sobie na dziedzictwo. Ps 33,12;

Komu wiele dano, od tego wiele będzie się żądać, a komu wiele powierzono, od tego więcej będzie się wymagać. Łk 12,48;

Postępujcie jako dzieci światłości, bo owocem światłości jest wszelka dobroć i sprawiedliwość, i prawda. Ef 5,8.9.

Łaską zbawieni jesteście przez wiarę, i to nie z was: Boży to dar. Ef 2,8;

 

Jedni drugich brzemiona noście, a tak wypełnicie zakon Chrystusowy. Ga 6,2