Ogłoszenia parafialne

Nie dzięki mocy ani sile, lecz dzięki mojemu Duchowi to się stanie – mówi Pan Zastępów. Za 4,6

A gdy Ja będę wywyższony ponad ziemię, wszystkich do siebie pociągnę. J 12,32

A gdy Ja będę wywyższony ponad ziemię, wszystkich do siebie pociągnę. J 12,32

O jak miłe są przybytki twoje, panie Zastępów! Dusza moja wzdycha i omdlewa z tęsknoty do przedsionków Pańskich. Serce moje i ciało woła radośnie do Boga żywego. PS 84,2.3

Śpiewajcie panu pieśń nową, bo cuda uczynił Ps 98,1

 

Jam jest dobry Pasterz. Owce moje głosu mojego słuchają i Ja je znam, a one idą za mną. I Ja daję im żywot wieczny. J 10,11.27-28

 

Błogosławiony niech będzie Bóg i Ojciec Pana naszego Jezusa Chrystusa, który według wielkiego miłosierdzia swego odrodził nas ku nadziei żywej przez Zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa. 1 P 1,3

Byłem umarły, lecz oto żyję na wieki wieków i mam klucze śmierci i piekła. Obj 1,18

 

Byłem umarły, lecz oto żyję na wieki wieków i mam klucze śmierci i piekła. Obj 1,18

Albowiem tak Bóg umiłował świat, że Syna swego jednorodnego dał, aby każdy, kto weń wierzy, nie zginął, ale miał żywot wieczny. J 3,16