Ogłoszenia parafialne

Syn człowieczy nie przyszedł, aby mu służono,lecz aby służył i oddał życie swoje za okup za wielu. Mt 20,28

Jeśli ziarenko pszeniczne, które wpadło do ziemi, nie obumrze, pojedynczym ziarnem zostaje, lecz jeśli obumrze, obfity owoc wydaje. J 12, 14

Żaden, który przyłożył rękę do pługa i ogląda się wstecz nie nadaje się do Królestwa Bożego. Łk 9 ,62

Bóg daje dowód swojej wielkiej miłości ku nam przez to, że kiedy byliśmy jeszcze grzesznikami, Chrystus za nas umarł. Rz 5,8

Syn Boży na to się objawił, aby zniweczyć dzieła diabelskie. 1 J 3,8

 

Dziś, jeśli głos jego usłyszycie, nie zatwardzajcie serc waszych. Hbr 3,15

Nakłoń, Boże mój, swojego ucha i usłysz! Nie dla naszej sprawiedliwości zanosimy błaganie przed Twoje oblicze, lecz dla obfitego Twojego miłosierdzia. Dn 9,18

Nad tobą zabłyśnie Pan, a Jego chwała ukaże się nad tobą Iz 60,2

Pójdźcie i oglądajcie dzieła Boże: przedziwnymi okazują się pośród synów ludzkich! Ps 66,5

Przyjdą ze wschodu i zachodu, z północy i z południa, i zasiądą w Królestwie Bożym. Łk 13,29