Ogłoszenia parafialne

Nakłoń, Boże mój, swojego ucha i usłysz! Nie dla naszej sprawiedliwości zanosimy nasze błaganie przed Twoje oblicze, lecz dla obfitości Twojego miłosierdzia. Dn 9,18

Nad tobą zabłyśnie Pan, a Jego chwała ukaże się nad tobą Iz 60,2

Pójdźcie i oglądajcie dzieła Boże: przedziwnymi okazują się pośród synów ludzkich! Ps 66,5

Przyjdą ze wschodu i zachodu, z północy i z południa, z zasiądą w Królestwie Bożym. Łk 13,29

Zakon został nadany przez Mojżesza, łaska zaś i prawda stała się przez Jezusa Chrystusa. 1 1,17

Ci, których Duch Boży prowadzi, są dziećmi Bożymi. Rz 8,14

Wszystko, cokolwiek czynicie w słowie lub uczynku, wszystko czyńcie w imieniu Pana Jezusa, dziękując przez niego Bogu Ojcu. Kol 3,17

Miłosierny i łaskawy jest Pan, cierpliwy i pełen dobroci.  Ps. 103, 8

Słowo ciałem się stało i zamieszkało wśród nas, i ujrzeliśmy chwałę Jego J l, 14

Słowo ciałem się stało i zamieszkało wśród nas i ujrzeliśmy chwałę Jego. J 1,14

Lud, który chodzi w ciemności ujrzy światło wielkie. Iz 9,1