Ogłoszenia parafialne

Radujcie się w panu  zawsze; powtarzam, radujcie się! Pan jest blisko. Flp 4,4.5

Przygotujcie na pustyni drogę Pańską. Oto Wszechmocny, pan przychodzi w mocy. Iz 40,3.10

Wyprostujcie się i podnieście głowy swoje, gdyż zbliża się odkupienie wasze. Łk 21, 28

Oto twój Król przychodzi do ciebie, sprawiedliwy on i zwycięski. Za 9,9

Niechaj biodra wasze będą przepasane i świece zapalone Łk 12,35

Król królów, Pan panów, jedyny, który ma nieśmiertelność, Jemu niech będzie cześć i moc wieczna. 1 Tm 15b.16

Oznajmiono ci, człowiecze, co jest dobre i czego Pan żąda od ciebie:

 

Tylko, abyś wypełniał prawo, okazywał miłość bratnią i w pokorze obcował ze swoim Bogiem Mi 6,8