Ogłoszenia parafialne

Oczy wszystkich nadzieję mają, a Ty im dajesz pokarm ich we właściwym czasie. Ps 145/15

A to przykazanie mamy od niego, aby ten, kto miłuje Boga, miłował i brata swego 1 J 4,21

Jezus Chrystus śmierć zniszczył, a żywot i nieśmiertelność na jaśnię wywiódł przez Ewangelię.2 Tym 1,10

Wszelką troskę swoją złóżcie na Niego, gdyż On ma o was staranie 1P 5,7

Błogosław, duszo moja, Panu i nie zapominaj wszystkich dobrodziejstw jego! Ps 103,2

Cokolwiek uczyniliście jednemu z tych najmniejszych moich braci, mnie uczyniliście. Mt 25,40

Trzciny nadłamanej nie dołamie, ani knota gasnącego nie dogasi. Iz 42,3

 

Błogosławiony naród, którego Bogiem jest Pan, lud, który wybrał siebie na dziedzictwo. Ps 33 12

Komu wiele dano, od tego wiele będzie się żądać, a komu wiele powierzono, od tego więcej będzie się wymagać. Łk 12,48.