Ogłoszenia parafialne

Król królów, Pan panów, jedyny, który ma nieśmiertelność, Jemu niech będzie cześć i moc wieczna. 1 Tm 15b.16

Oznajmiono ci, człowiecze, co jest dobre i czego Pan żąda od ciebie:

 

Tylko, abyś wypełniał prawo, okazywał miłość bratnią i w pokorze obcował ze swoim Bogiem Mi 6,8

Oczy wszystkich nadzieję mają, a Ty im dajesz pokarm ich we właściwym czasie. Ps 145/15