Ogłoszenia parafialne

Błogosławiony Bóg, który nie odrzucił modlitwy mojej i nie odmówił mi swej łaski. Ps 66,20

 Śpiewajcie Panu pieśń nową, bo cuda uczynił PS. 98,1

Jeśli ktoś jest w Chrystusie, nowym jest stworzeniem, stare przeminęło,

 

oto wszystko stało się nowe. 2 Kor 5,17

Jam jest dobry Pasterz. Owce moje głosu mojego słuchają i ja je znam, a one idą za mną.

 

I Ja daję im żywot wieczny. J 10,11.27-28

Błogosławiony niech będzie Bóg i Ojciec Pana naszego Jezusa Chrystusa,

 

który według wielkiego miłosierdzia swego odrodził nas ku nadziei żywej przez zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa 1 P 1,3

Byłem umarły, lecz oto żyję na wieki wieków i mam klucze śmierci i piekła. Obj 1,18

Byłem umarły, lecz oto żyję na wieki wieków i mam klucze śmierci i piekła. Obj 1,18

Albowiem tak Bóg umiłował świat, że Syna swego jednorodnego dał, aby każdy, kto weń wierzy, nie zginął, ale miał żywot wieczny.  J 3,16

 „Pamiętnymi uczynił cuda swoje; łaskawy i litościwy jest Pan.”  PS 111, 4

Musi być wywyższony Syn Człowieczy, aby każdy, kto weń wierzy, nie zginął, ale miał żywot wieczny. J 3,14-15