Ogłoszenia parafialne

Cokolwiek uczyniliście jednemu z tych najmniejszych moich braci, mnie uczyniliście. Mt 25,40

Trzciny nadłamanej nie dołamie, ani knota gasnącego nie dogasi. Iz 42,3

 

Błogosławiony naród, którego Bogiem jest Pan, lud, który wybrał siebie na dziedzictwo. Ps 33 12

Komu wiele dano, od tego wiele będzie się żądać, a komu wiele powierzono, od tego więcej będzie się wymagać. Łk 12,48.

Postępujcie jako dzieci światłości, bo owocem światłości jest wszelka dobroć i sprawiedliwość, i prawda. Ef 5,8.9.

Tak więc już nie jesteście obcymi i przychodniami, lecz współobywatelami świętych i domownikami Boga Ef 2, 19 

Tak mówi Pan, który cię stworzył, Jakubie, i który cię ukształtował, Izraelu: Nie bój się, bo cię wykupiłem, nazwałem cię twoim imieniem – moim jesteś!  Iz 43,1

Łaską Bożą zbawieni jesteście przez wiarę, i to nie z was: Boży to dar Ef 2,8

Jedni drugich brzemiona noście, a tak wypełnicie zakon Chrystusowy Ga 6,2

Przyszedł bowiem Syn Człowieczy, aby szukać i zbawić to, co zginęło Łk 19,10