Ogłoszenia parafialne

Wszystko, cokolwiek czynicie w słowie lub uczynku, wszystko czyńcie w imieniu Pana Jezusa, dziękując przez niego Bogu Ojcu. Kol 3,17

Miłosierny i łaskawy jest Pan, cierpliwy i pełen dobroci.  Ps. 103, 8

Słowo ciałem się stało i zamieszkało wśród nas, i ujrzeliśmy chwałę Jego J l, 14

Słowo ciałem się stało i zamieszkało wśród nas i ujrzeliśmy chwałę Jego. J 1,14

Lud, który chodzi w ciemności ujrzy światło wielkie. Iz 9,1

Radujcie się w panu  zawsze; powtarzam, radujcie się! Pan jest blisko. Flp 4,4.5

Przygotujcie na pustyni drogę Pańską. Oto Wszechmocny, pan przychodzi w mocy. Iz 40,3.10

Wyprostujcie się i podnieście głowy swoje, gdyż zbliża się odkupienie wasze. Łk 21, 28

Oto twój Król przychodzi do ciebie, sprawiedliwy on i zwycięski. Za 9,9

Niechaj biodra wasze będą przepasane i świece zapalone Łk 12,35