Pieśni

2 niedziela w Adwencie

10 grudnia 2017

Introit 3

5

8

16

29

17

 Ogłoszenia Parafialne KLIK TU

Porządek nabożeństwa

Teksty Liturgiczne

Zamieszczone poniżej teksty biblijne pochodzą z Biblii Warszawskiej -  nowy przekład z języków oryginalnych, hebrajskiego i greckiego, dokonany przez Komisję Przekładu Pisma Świętego Brytyjskiego i Zagranicznego Towarzystwa Biblijnego, I wydanie w 1975 r.

2 niedziela w Adwencie - 10 grudnia 2017

Lekcja Apostolska - Jk 5,7-8

7.Przeto bądźcie cierpliwi, bracia, aż do przyjścia Pana. Oto rolnik cierpliwie oczekuje cennego owocu ziemi, aż spadnie wczesny i późniejszy deszcz. 8.Bądźcie i wy cierpliwi, umocnijcie serca swoje, bo przyjście Pana jest bliskie.
 
Ewangelia - Łk 21,25-33
 
25.I będą znaki na słońcu, księżycu i na gwiazdach, a na ziemi lęk bezradnych narodów, gdy zahuczy morze i fale. 26.Ludzie omdlewać będą z trwogi w oczekiwaniu tych rzeczy, które przyjdą na świat, bo moce niebios poruszą się. 27.I wówczas ujrzą Syna Człowieczego, przychodzącego w obłoku z mocą i wielką chwałą. 28.A gdy się to zacznie dziać, wyprostujcie się i podnieście głowy swoje, gdyż zbliża się odkupienie wasze. 29.I powiedział im podobieństwo: Spójrzcie na drzewo figowe i na wszystkie drzewa; 30.gdy widzicie, że już puszczają pąki, sami poznajecie, iż lato już blisko. 31.Tak i wy, gdy ujrzycie, że to się dzieje, wiedzcie, iż blisko jest Królestwo Boże. 32.Zaprawdę powiadam wam: Nie przeminie to pokolenie, a wszystko to się stanie.33.Niebo i ziemia przeminą, ale słowa moje nie przeminą.
 
Kazanie - Iz 63,15-16.(17-19a)19b
 
15.Spójrz z nieba i popatrz ze swojego świętego, wspaniałego przybytku! Gdzież jest twoja żarliwość i twoja moc? Nawał twoich uczuć i twojego miłosierdzia? Nie stój na uboczu! 16.Ty wszak jesteś naszym ojcem, gdyż Abraham nas nie zna, a Izrael nas nie uznaje! Ty, Pa-nie, jesteś naszym ojcem i naszym Odkupicielem. To jest twoje imię od wieków. 17.Dlaczego dopuściłeś Panie, że zboczyliśmy z twoich dróg, a nasze serca znieczuliłeś na bojaźń przed tobą? Zwróć się znowu ku nam przez wzgląd na twoje sługi, na plemiona, które są twoją własnością!18.Dlaczego bezbożni wkroczyli do twojej świętości, nasi nieprzyjaciele podeptali twoją świątynię? 19.Staliśmy się podobni do tych, nad którymi Ty nigdy nie panowałeś i którzy nie są nazywani twoim imieniem. 1.Obyś rozdarł niebiosa i zstąpił, oby przed tobą zatrzęsły się góry – 2.jak ogień zapala chrust i powoduje, że kipi woda, oby było objawione twoje imię twoim nieprzyjaciołom, tak że narody będą drżeć przed tobą, 3.gdy czynisz dziwne rzeczy, których nie oczekiwaliśmy!