Pieśni 

7 niedziela po Święcie Trójcy Świętej

15 lipca 2018

Introit 62

542

763

541

825

537

Ogłoszenia Parafialne KLIK TU

Porządek nabożeństwa

Teksty Liturgiczne

Zamieszczone poniżej teksty biblijne pochodzą z Biblii Warszawskiej -  nowy przekład z języków oryginalnych, hebrajskiego i greckiego, dokonany przez Komisję Przekładu Pisma Świętego Brytyjskiego i Zagranicznego Towarzystwa Biblijnego, I wydanie w 1975 r.

7 niedziela po Święcie Trójcy Świętej

Stary Testament -2 Mż 16,2.3.11-18

16:2 Cały zbór synów izraelskich szemrał na pustyni przeciwko Mojżeszowi i Aaronowi.

16:3 I rzekli do nich synowie izraelscy: Obyśmy byli pomarli z ręki Pana w ziemi egipskiej, gdyśmy siadali przy garnku mięsa i mogli się najeść chleba do syta! Bo wyprowadziliście nas na tę pustynię, aby całe to zgromadzenie zamorzyć głodem.

16:11 I rzekł Pan do Mojżesza:

16:12 Usłyszałem szemranie synów izraelskich. Powiedz im tak: O zmierzchu będziecie jedli mięso, a rano nasycicie się chlebem i poznacie, że Ja, Pan, jestem Bogiem waszym.

16:13 I stało się pod wieczór, że nadleciały przepiórki i pokryły obóz, a z rana warstwa rosy leżała wokół obozu.

16:14 A gdy warstwa rosy się podniosła, oto na powierzchni pustyni było coś drobnego, ziarnistego, drobnego niby szron na ziemi.

16:15 Gdy to ujrzeli synowie izraelscy, mówili jeden do drugiego: Co to jest? - bo nie wiedzieli, co to było. A Mojżesz rzekł do nich: To jest chleb, który Pan dał wam do jedzenia.

16:16 Oto, co rozkazał Pan: Zbierajcie z niego, każdy według tego, ile potrzebuje do jedzenia, omer na głowę. Niechaj każdy zbierze według liczby osób, które należą do jego namiotu.

16:17 Synowie izraelscy uczynili tak i zbierali, jedni więcej, drudzy mniej.

16:18 A gdy to odmierzali na omery, ten, co zebrał więcej, nie miał nadmiaru, a ten, co zebrał mniej, nie miał braku. Każdy zebrał tyle, ile mógł zjeść.

Ewangelia - J 6,1-15

1:1 Na początku było Słowo, a Słowo było u Boga, a Bogiem było Słowo.

1:2 Ono było na początku u Boga.

1:3 Wszystko przez nie powstało, a bez niego nic nie powstało, co powstało.

1:4 W nim było życie, a życie było światłością ludzi.

1:5 A światłość świeci w ciemności, lecz ciemność jej nie przemogła.

1:6 Wystąpił człowiek, posłany od Boga, który nazywał się Jan.

1:7 Ten przyszedł na świadectwo, aby zaświadczyć o światłości, by wszyscy przezeń uwierzyli.

1:8 Nie był on światłością, lecz miał zaświadczyć o światłości.

1:9 Prawdziwa światłość, która oświeca każdego człowieka, przyszła na świat.

1:10 Na świecie był i świat przezeń powstał, lecz świat go nie poznał.

1:11 Do swej własności przyszedł, ale swoi go nie przyjęli.

1:12 Tym zaś, którzy go przyjęli, dał prawo stać się dziećmi Bożymi, tym, którzy wierzą w imię jego,

1:13 Którzy narodzili się nie z krwi ani z cielesnej woli, ani z woli mężczyzny, lecz z Boga.

1:14 A Słowo ciałem się stało i zamieszkało wśród nas, i ujrzeliśmy chwałę jego, chwałę, jaką ma jedyny Syn od Ojca, pełne łaski i prawdy.

1:15 Jan świadczył o nim i głośno wołał: Ten to był, o którym powiedziałem: Ten, który za mną idzie, był przede mną, bo pierwej był niż ja.

Kazanie - Flp 2,1-4

2:1 Jeśli więc w Chrystusie jest jakaś zachęta, jakaś pociecha miłości, jakaś wspólnota Ducha, jakieś współczucie i zmiłowanie,

2:2 Dopełnijcie radości mojej i bądźcie jednej myśli, mając tę samą miłość, zgodni, ożywieni jednomyślnością.

2:3 I nie czyńcie nic z kłótliwości ani przez wzgląd na próżną chwałę, lecz w pokorze uważajcie jedni drugich za wyższych od siebie.

2:4 Niechaj każdy baczy nie tylko na to, co jego, lecz i na to, co cudze.