Rejonizacja terytorialna

 

L.p.

Obszar

Imię Nazwisko

członka Rady

Duchowny

Uwagi

1

Hażlach, Rudnik,

część Kończyc Wielkich

Ewa Cienciała

Zbigniew Dębinny

ks. Marcin Podżorski

 

2

Gumna

Jan Fryda

ks. Tomasz Chudecki

 

3

Brzezówka, część Kończyc Wielkich

Ewa Cienciała

Zbigniew Dębinny

ks. Marcin Podżorski

 

4

Ogrodzona

Stanisław Niedoba

ks. Łukasz Gaś

 

5

Bażanowice

Helena Nowak

ks. Łukasz Gaś

 

6

Puńców

Grażyna Smoter

ks. Tomasz Chudecki

 

7

Kostkowice

Zofia Szczurek

ks. Tomasz Chudecki

 

8

Zamarski

Tomasz Cendrowski

ks. Marcin Podżorski

 

9

Cieszyn - Marklowice,

Pogwizdów, Kaczyce, Zebrzydowice

Aneta Czudek

ks. Janusz Sikora

 

10

Krasna, ul. Bielska od nr 116

Mariola Lubojańska

 

 

11

Cieszyn

Jan Gaura

ks. Janusz Sikora

ks. Tomasz Chudecki

ks. Dariusz Madzia

ks. Łukasz Gaś

ks. Marcin Podżorski

Służba odwiedzinowa realizowana jest przez księży w ramach pełnienia dyżurów

12

Cieszyn

Czesław Kantor

13

Cieszyn

Henryk Kubeczka

14

Cieszyn

Mieczysław Kuś

15

Cieszyn

Adam Marczak

16

Cieszyn

Marcin Mrózek

17

Cieszyn

Marek Polok

18

Cieszyn

Grzegorz Pustówka

19

Cieszyn

Krystian Raczek

20

Cieszyn

Piotr Sikora

21

Cieszyn

Józef Rucki

22

Cieszyn

Stoszek Krzysztof

23

Cieszyn

Edward Szlaur

24

Cieszyn

Małgorzata Wacławik- Syrokosz

25

Cieszyn

Wałach Marek

Obszary działalności Parafii

 

L.p.

Obszar

Imię Nazwisko

członka Rady lub innej osoby odpowiedzialnej

Duchowny

Uwagi

1

Praca z młodzieżą

 

ks. Tomasz Chudecki - Cieszyn

W filiałach – księża  odpowiedzialni za filiał

2

Szkółki niedzielne

Pavla Chudecka – w Cieszynie

 

W filiałach – księża  odpowiedzialni za filiał

3

Nauczanie religii – Katecheza dzieci i młodzieży

Bożena Harwot-Podżorska

 

 

4

Katecheza dorosłych

 

 

 

5

Koła odwiedzinowe

Diakon Joanna Sikora

 

 

6

Koła Pań

 

 

W filiałach – księża  odpowiedzialni za filiał

7

Chóry

Diakon Joanna Sikora

 

W filiałach – księża  odpowiedzialni za filiał

8

Działalność charytatywna, przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu

Prezbiterzy wg rejonu

ks. Janusz Sikora

 

9

Transmisje internetowe

Marek Polok

 

 

10

Informator parafialny

 

 

 

11

Kolekty, ofiary

Marcin Mrózek

 

 

12

Cmentarze

Jan Gaura

 

 

13

Ekumenia, współpraca międzykościelna, partnerstwo

 

ks. Janusz Sikora

 

14

Biblioteka, archiwum

 

 

Marcin Gabryś – pracownik Parafii

15

Media, strona WWW, kultura

 

 

strona WWW Grzegorz Łośko - pracownik parafii

16

Sprawy gospodarcze – remonty i inwestycje

 

 

 

17

Finanse, pozyskiwanie zewnętrznych źródeł finansowania parafii

 

 

 

18

Majątek parafialny, inwentaryzacje

 

 

 

19

Zarządzanie nieruchomościami

 

 

 

20

Pracownicy świeccy – umowy o pracę i cywilne