Informujemy, że w czwartek 5 września w godzinach godz. 16.00-18.00 w Kancelaria Parafii Ewangelicko-Augsburskiej

w Cieszynie Plac Kościelny 6 można jeszcze zapisać na naukę konfirmacyjną. 

Zapraszamy wszystkich, którzy nie zdołali zapisać się w czerwcowym terminie.

 

Zapisujemy młodzież z roczników 2005 i 2006, kończącą VII klasę szkoły podstawowej

Do zapisu prosimy o przybycie konfirmanta wraz z rodzicem (opiekunem prawnym).

Prosimy o przedstawienia zaświadczenia od katechety o uczęszczaniu na lekcje religii.

Konfirmant ochrzczony poza naszą parafią proszony jest o przedstawienie przy zapisie odpisu aktu chrztu.

Konfirmant należący do innej parafii powinien przedstawić pisemną zgodę proboszcza swojej parafii na uczestniczenie w nauce konfirmacyjnej i konfirmację w Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Cieszynie.