Termin:      13. 14. 17. 06.2019 godz. 16.00-18.00

 

Miejsce:      Kancelaria Parafii Ewangelicko-Augsburskiej

w Cieszynie Plac Kościelny 6

Zapisujemy młodzież z roczników 2005 i 2006, kończącą VII klasę szkoły podstawowej

Do zapisu prosimy o przybycie konfirmanta wraz z rodzicem (opiekunem prawnym).

Prosimy o przedstawienia zaświadczenia od katechety o uczęszczaniu na lekcje religii.

Konfirmant ochrzczony poza naszą parafią proszony jest o przedstawienie przy zapisie odpisu aktu chrztu.

Konfirmant należący do innej parafii powinien przedstawić pisemną zgodę proboszcza swojej parafii na uczestniczenie w nauce konfirmacyjnej i konfirmację w Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Cieszynie.

 

W najbliższą niedzielę po nabożeństwie głównym w sali na parafii odbędzie się spotkanie tegorocznych konfirmantów w roku szkolnym 2018/2019