Z życia

Dźwięki  dzwonu w Gumnach

Codziennie, rankiem w południe i wieczorem, mieszkańcy Gumien słyszą dźwięk dzwonu. Podobnie jak przed laty, rozbrzmiewający dzwon wzywa do pracy, informuje o porze obiadu, a wieczorem przypomina o kończącym się dniu i przygotowaniu się do snu. Podtrzymanie tej pięknej, cieszyńskiej tradycji zawdzięczamy zrealizowanemu projektowi przez Parafię Ewangelicko-Augsburską w Cieszynie pod nazwą „Odnowienie małego domu na cmentarzu wiejskim w Gumnach”. Pod taką nazwą „mały dom na cmentarzu w Gumnach” jest ujęty w ewidencji zabytków prowadzonej przez Wójta Gminy Dębowiec budynek dzwonnicy pełniący ongiś także funkcję tzw. marowni. Budynek ten jest charakterystyczny dla niewielkich cmentarzy na ziemi cieszyńskiej i tworzy w Gumnach, wraz z niewielkim cmentarzem, przepiękny układ krajobrazowy z niepowtarzalnym widokiem na tle gór, w tym wzniesienia Kamieniec. Prace odnowieniowe dzwonnicy rozpoczęto w październiku roku ubiegłego, a po zimowej przerwie wznowiono roboty pod koniec kwietnia 2013 roku. Uroczyste bicie dzwonu 8 czerwca bieżącego roku rozpoczęło uroczystość otwarcia nowo odnowionej dzwonnicy. Licznie wzięli w niej udział mieszkańcy Gumien, między innymi miejscowa Ochotnicza Straż Pożarna. Gminę Dębowiec reprezentowali Przewodniczący Rady Gminy Pan Marian Matejczyk i zastępca Wójta Pan Artur Kulesza, natomiast powiat cieszyński Przewodniczący Rady Powiatu Pan Stanisław Kubicius.

Parafia Ewangelicko-Augsburska w Cieszynie dla zrealizowania projektu odnowienia dzwonnicy złożyła wniosek o dofinansowanie z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” dla małych projektów. Wniosek został pozytywnie zaakceptowany przez Lokalną Grupę Działania „Cieszyńska Kraina” i parafia podpisała stosowną umowę z samorządem Województwa Śląskiego o przyznanie pomocy na zamierzoną operację. Roboty budowlane przy odnowieniu budynku wykonywała firma Pana Krystiana Raszki z Cieszyna, inspektorem nadzoru był Pan Marian Sitek, a autorem projektu i wniosku był Pan Jan Król - Prezes Rady Parafialnej. Końcowy akord przedsięwzięcia miał miejsce 4 października 2013 roku. W dniu tym została przeprowadzona kontrola realizacji projektu przez Urząd Marszałkowski w Katowicach. Wcześniej została zaakceptowana dokumentacja finansowa z realizacji przedsięwzięcia. Kontrolujący mogli z zadowoleniem, przy pięknej słonecznej pogodzie podziwiać przepięknie odnowiony zabytek.

Pragniemy podziękować wszystkim mieszkańcom Gumien za wsparcie przy realizacji projektu. Dla mieszkańców Gumien i okolic odnowienie dzwonnicy zbiegło się z innym wielkim dorobkiem ich poprzedników; w tym roku obchodziliśmy rocznicę 150-lecia założenia miejscowej szkoły. Te dwie, jakże zadawałoby się odlegle, wydarzenia łączy jedno – szacunek dla dorobku poprzednich pokoleń mieszkańców Gumien i okolic. Ten sprzed lat wysiłek i zaangażowanie dzisiaj kształtuje, wpływa i określa naszą kulturę. Gmina Dębowiec, a w szczególności Gumna, wzbogacone zostały o uratowany od zniszczenia zabytek, który pozwoli kontynuować piękne tradycje wsi cieszyńskiej. Niech ta odnowiona dzwonnica będzie dla wszystkim przykładem i wzorem do naśladowania dbałości o spuściznę materialną i duchową poprzednich pokoleń.

 

Jan Król

 

Zdjęcia (autor Edward Figna)

Fot. 1.  Dzwonnica w Gumnach po odnowieniu.

Fot. 2   Kontrolujący z Urzędu Marszałkowskiego z przedstawicielami parafii w dniu 4 października.

Fot. 3 Prace przy odnowieniu dzwonnicy.

W dniach 12-16 października br. naszą Parafię rewizytowała czteroosobowa delegacja Parafii Ewangelickiej w Schwabach z ks. dr Paulem-Hermannem Zellfelderem na czele. Goście uczestniczyli w niedzielnym nabożeństwie w kościele Jezusowym, zaś bezpośrednio po nabożeństwie zwiedzili Muzeum Protestantyzmu, zapoznali się ze zbiorami Biblioteki i Archiwum im. B.R. Tschammera, a ponadto mieli okazję zobaczyć nasze miasto. Kolejne dwa dni wypełnione były poznawaniem Śląska Cieszyńskiego oraz działalnością naszej Parafii. W poniedziałek delegację z Niemiec w sali sesyjnej cieszyńskiego ratusza przywitał Burmistrz Miasta Mieczysław Szczurek, następnie goście odwiedzili m.in. Książnicę Cieszyńską oraz kościoły filialne, spotkali się również z Wójtem Gminy Hażlach Karolem Folwarcznym. Natomiast we wtorek zwiedzili m.in. leśny kościół na Równicy oraz Dzięgielów, zaś wieczorem przedstawiciele obu Parafii omawiali sprawy związane ze współpracą na przyszłość. Więcej na temat wizyty w najbliższym numerze Wieści Wyższobramskich...

Więcej zdjęć w naszej galerii

22 września odbyło się w Bażanowicach Dziękczynne Nabożeństwo Żniwowe. Podczas nabożeństwa wystąpiły dzieci za szkółki niedzielnej a uroczystą atmosferę święta podkreślał występ chóru mieszanego. Słowo Boże zwiastował opiekun filiału ks. Łukasz Gaś.

 

Licznie przybyłych parafian witał pięknie przystrojony ołtarz, w centrum którego znajdowały się bochenki chleba. Pobłogosławione chleby rozdawane były po nabożeństwie wiernym, z myślą żeby trafiły do wielu domów.

Podczas tego święta chórzyści z chóru mieszanego przeżywali uroczysty jubileusz, z którym dzielili się ze wszystkimi zborownikami. W tym roku mija trzydzieści lat odkąd chór prowadzi Pani diakon Joanna Sikora. Nie zabrakło życzeń, które w imieniu chóru złożyli prezesi, życzenia składali również przedstawiciele rady filiału. Zaś chór w ramach dedykacji zaśpiewał swoją ulubioną pieśń pt: „Bez Niego”.

Był rok 1983 kiedy z pracy z chórem zrezygnowała dotychczasowa dyrygentka pani Halina Pinkas. Chór został bez dyrygenta co przysporzyło wielu zmartwień ówczesnemu opiekunowi filiału, Ks. Januszowi Sikorze. To on na jedną z prób przyprowadził na zastępstwo swoją małżonkę panią diakon Joannę Sikorę.

Jak podają kroniki po raz pierwszy nowa dyrygentka poprowadziła chór właśnie podczas Dziękczynnego Nabożeństwa Żniwowego. Od tego czasu trwa nieprzerwana praca z chórem.

Tekst: Janina Szalbot

Zdjęcia: Sabina Polok

Więcej zdjęć na facebookowej stronie kościoła: https://www.facebook.com/kosciol.bazanowice

8 września, parafianie w Bażanowic przeżywali kolejną, 32 pamiątkę poświęcenia swojego kościoła.

Uroczystość poprzedzona była licznymi przygotowaniami. Przede wszystkim uprzątnięto teren wokół świątyni. Na placu Kościelnym rozłożony został namiot, który w razie niepogody miał chronić przybyłych na nabożeństwo.

W dniu poprzedzającym uroczystość, w zaprzyjaźnionej piekarni „U Troszoka”, w Wiśle, upieczono tradycyjne założeniowe kołacze. Kołacze sprzedawane były w sobotę po południu a także w niedzielę po nabożeństwie. Całkowity dochód ze sprzedaży, przeznaczony został na dalszą wymianę okien w kościele.

W niedzielę, uroczystości rozpoczęły się tradycyjnym porankiem pieśni religijnej. Jak co roku zaśpiewały trzy chóry – chór dziecięcy „Stokrotki” pod dyrekcją Doroty Gaś, miejscowy chór mieszany pod dyrekcją diakon Joanny Sikory oraz zaproszony gość - Wyższobramski Chór Kameralny prowadzony przez Piotra Sikorę. Koncert poprowadził opiekun filiału ks. Łukasz Gaś.

Ten dzień Pan Bóg pobłogosławił piękną, letnią pogodą. Odprawione zostały dwa równoległe nabożeństwa. W kościele Słowem Bożym służył Ks. Kornel Undas z Mikołowa zaś na Placu Kościelnym Słowo Boże zwiastował Ks. Marek Twardzik z Cisownicy. Na nabożeństwie w kościele obecny był również proboszcz Ks. Janusz Sikora oraz kurator parafii pan Jan Król. Oba nabożeństwa wzbogacone były pieśniami chórów. W kościele zabrzmiał Wyższobramski Chór Kameralny zaś zgromadzeni pod namiotem wysłuchali miejscowego chóru mieszanego.

Na zakończenie pragnę podziękować wszystkim, którzy włączyli się w przygotowanie tej uroczystości. Szczególne podziękowania kierujemy w stronę Stowarzyszenia Miłośników Bażanowic za wypożyczenie i rozłożenie namiotu na Placu Kościelnym.

Tekst: Janina Szalbot

Zdjęcia: Sabina Polok

Wymiana okien w Bażanowicach

W czerwcu zakończył się pierwszy etap wymiany okien w kościele św. Trójcy w Bażanowicach. W pierwszej kolejności wymienione zostały okna w ołtarzu. Całe przedsięwzięcie poprzedziły kilkutygodniowe przygotowywania, w trakcie, których zamówiono szyby a potem odpowiednio je przycinano. Trzeba było również wymienić metalowe ramy, w których osadzone były stare szyby. Samo zakładanie szyb w kościele zajęło kilka dni.

Przed nami kolejny etap. W dalszej kolejności wymienione zostaną okna od Placu Kościelnego.

Wymiana była konieczna, bowiem stare okna były popękane i w każdej chwili groziły wypadnięciem. Ponieważ jest to przedsięwzięcie dość kosztowne w tym roku nie uda się wymienić szyb w całym kościele, ale parafianie wierzą, że z Bożą pomocą w przyszłym roku uda się dokończyć rozpoczętej w maju akcji.

J. Szalbot

Zdjęcia Sabina Polok

Więcej zdjęć na facebookowym profilu kościoła

https://www.facebook.com/kosciol.bazanowice

Parafia zaprasza i zachęca do skorzystania z salki znajdującej się w Kościele Jezusowym specjalnie przystosowanej dla dzieci. Podczas uroczystości kościelnych dzieci moga się bawić, rysować, a rodzice w tym czasie mogą uczestniczyć w nabożeństwie oglądając go na telewizorze.

Opinia rodzica.

Jeżeli masz małe dziecko i chcesz pójść do kościoła to zapraszam serdecznie do Kościoła Jezusowego w Cieszynie.
Nie musisz już biegać za swoją pociechą po całym kościele, bo ruszyła salka przystosowana specjalnie do tego celu. Są tam zabawki dla najmłodszych oraz telewizor na którym można oglądać nabożeństwo nie przeszkadzając innym.
Więc nie siedź w domu i przyjdź do kościoła.
Moja Krysia już przetestowała i było super.
Polecam wszystkim rodzicom małych pociech.

Grzegorz Pustówka.

Żródło: https://www.facebook.com/

 

 

W najbliższą niedzielę tj. 31 sierpnia nabożeństwo główne o godz. 10:00 w Kościele Jezusowym połączone będzie z rozpoczęciem roku szkolnego. 

Serdecznie zapraszamy. 

Również po tym nabożeństwie odbędzie się pierwsze spotkanie konfirmantów.

W kancelarii parafialnej przyjmowane są zapisy na nauki konfirmacyjne

w roku szkolnym 2014/2015

Druk do pobrania TU

Kancelaria Parafialna informuje, że do odbioru są zdjęcia (płyta CD)

oraz film (DVD) z tegorocznej konfirmacji.

Zdjęcia i film odbiorą tylko ci konfirmanci,

którzy dokonali wpłaty.

Parafia Ewangelicko-Augsburska w Cieszynie informuje, że istnieje możliwość dofinansowania wypoczynku letniego dzieci, których rodziny znajdują się w trudnej sytuacji materialnej.

We wrześniu 2007 roku została powołana trzyosobowa komisja, której zadaniem jest podział środków zgromadzonych na ten cel m.in. dzięki funduszowi CME – DAJ DZIECIOM NADZIEJĘ.

Jeżeli w Parafii znajdują się dzieci, które chciałyby skorzystać ze zorganizowanego wypoczynku letniego oraz spełniają warunki objęcia pomocą finansową, prosimy o poinformowanie zainteresowane osoby o takiej możliwości. Jednocześnie zachęcamy do włączenia się Księży, Członków Rad Parafialnych, Diakonów, Katechetów i innych osób w pomoc przy wypełnienie i złożeniu wniosku.

Tu znajduje się Regulamin Finansowego Wsparcia Wypoczynku Dzieci oraz wzór wniosku o dofinansowanie, z którymi prosimy szczegółowo się zapoznać.

Wypełnione wnioski o dofinansowanie prosimy przesyłać w nieprzekraczalnym terminie do 31 maja 2013 roku na adres:
Centrum Misji i Ewangelizacji
ul. Misyjna 8
43-445 Dzięgielów
z dopiskiem „Daj dzieciom nadzieję - wniosek”

W związku z ograniczoną ilością środków finansowych, przyznane dofinansowanie może odbiegać od kwoty wnioskowanego dofinansowania.

Prezydent Bronisław Komorowski wziął udział w Nabożeństwie Wielkopiątkowym w Ewangelicko-Augsburskim Kościele Jezusowym w Cieszynie. - Razem tworzymy wielką wspólnotę ludzi wiary i wielką wspólnotę narodową – podkreślił.- Jest mi niezwykle miło, że mogę dziś w czasie tak ważnych uroczystości Wielkiego Piątku spotkać się ze społecznością polskich ewangelików. Jestem szczęśliwy, że mogę w ten sposób podkreślić, że razem tworzymy wielką wspólnotę ludzi wiary i wielką wspólnotę narodową, że mogę to uczynić tutaj w Cieszynie, na terenie dawnego Księstwa Cieszyńskiego, Ziemi Cieszyńskiej, gdzie przez kilkaset lat rytm polskich serc był wyznaczany m.in. przez wiarę ewangelicką – powiedział prezydent.Prezydent podziękował za to, że mógł uczestniczyć w tym niezwykłym wydarzeniu, w tej niezwykłej refleksji, modlitewnej refleksji nad tym, jak rozumieć sens bólu, cierpienia, jak rozumieć rolę grzechu, winy, błędu, jak poprzez drogę wiary szukać sensu i nadziei. - Jest mi bardzo miło, że mogę szukać tej drogi nadziei razem z Państwem – mówił.


- Droga nadziei łatwiej prowadzi, jeśli prowadzi przez wspólnotę. Każdy z nas idzie tą drogą indywidualnie pomimo wszystkich różnic wyznań. Ale wszyscy czujemy, że łatwiej jest iść razem, bo wspólnota to pokazywanie sobie nawzajem kierunku, wspomaganie i podtrzymywanie nadziei na zasadzie wzajemności – podkreślił Bronisław Komorowski.


Prezydent życzył wspólnocie polskich ewangelików, aby tą drogą szli konsekwentnie, w poczuciu umacniającej się wspólnoty. – Chcę życzyć również, abyście Państwo mieli dumę mówienia o dorobku wspólnoty ewangelików polskich i tu w Cieszynie, na Ziemi Cieszyńskiej, w ramach dorobku całego narodu polskiego – dodał.


Bronisław Komorowski, na pamiątkę pobytu prezydenta w tym szczególnym miejscu, w tak szczególnym momencie, przekazał krzyż - jako znak wspólnej drogi wiary, nadziei i miłości.


Prezydent życzył wszystkiego dobrego z okazji zbliżających się Świąt Wielkanocnych – świąt radości, miłości i zwycięstwa nadziei.


Po nabożeństwie prezydent mówił dziennikarzom, że z satysfakcją, radością i nadzieją uczestniczył w wielkopiątkowej uroczystości w ramach Kościoła Ewangelickiego. – Chciałem w ten sposób podkreślić, że we współczesnym świecie trzeba nie tylko szanować siebie nawzajem pomimo różnic, ale również trzeba szukać tego, co jest wspólne. Dla wszystkich chrześcijan jest wspólne poszukiwanie drogi nadziei i miłości, a to przenosi się na postawy obywatelskie, narodowe, na indywidualne postawy każdego człowieka – zaznaczył.


Biskup Jerzy Samiec, Zwierzchnik Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Rzeczypospolitej Polskiej dziękował prezydentowi za przyjęcie zaproszenia. – Dla nas ewangelików, luteran w Polsce jest to bardzo ważne. Zawsze tu, na Śląsku Cieszyńskim ewangelicy byli związani z polskością, tu są nasze korzenie - mówił.

źródło:www.prezydent.pl/

Więcej zdjęć można zobaczyć w naszej galerii.

Instytut Pastoralny z wizytą w Cieszynie.

 

W dniach 17-23 lutego, w Pisku koło Jablonkova (Czechy), odbywała się kolejna sesja Instytutu Pastoralnego naszego Kościoła.

Zadaniem Instytutu Pastoralnego jest podnoszenie kwalifikacji kandydatów do urzędu duchownego, a także doszkalanie młodych duchownych, którzy niedawno rozpoczęli służbę w KEA w Polsce

Paragraf 1. Regulaminu Instytutu Pastoralnego mówi: Instytut Pastoralny, zwany dalej „Instytutem” jest jednostką kształcenia ustawicznego Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP, powołanym w celu organizowania kościelnego procesu przygotowania do pełnienia urzędu duchownego oraz dalszego w nim kształcenia.

Dlatego praktykanci, wikariusze i młodzi proboszczowie administratorzy pracujący na co dzień w różnych parafiach na terenie całego naszego kraju, spotykają się zawsze dwa razy w roku (w zimie i w lecie), aby wspólnie się dokształcać. Pracujący w naszej parafii ks. Grzegorz Brudny niedawno został absolwentem IP, a jego aktualnym kursantem jest teraz ks. Łukasz Gaś.

We wtorek, 19. lutego, uczestnicy Instytutu, razem z ks. dr. Adrianem Korczago (Dyrektorem Instytutu) gościli w naszej parafii w ramach kolejnej sesji.

Zajęcia w Cieszynie rozpoczęły się od wspólnej porannej modlitwy, na której był obecny także Biskup Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Polsce, ks. Jerzy Samiec. Przed południem Ksiądz Biskup spotykał się z wieloma osobami na prywatnych rozmowach. Kursantów przywitał ks. Proboszcz Janusz Sikora, który wyraził radość z wizyty z IP w Cieszynie i życzył wszystkim wielu sił i Bożego błogosławieństwa w codziennej pracy.