Z życia

Komunikat w sprawie utrzymania  grobów

Przyjęty  w naszej Parafii „Regulamin  Cmentarny”  nakłada na opiekunów grobów szereg obowiązków. Między innymi w § 5 pkt.5 określono, że „opiekunowie  grobów zobowiązani są do utrzymania grobów w należytym stanie zarówno pod względem czystości i stanu technicznego nagrobka jak i zieleni”., a § 2 pkt 1 mówi , że ”Opłaty za usługi cmentarne, w tym z tytułu pochówku, rezerwacji oraz za przedłużenie użytkowania grobu ustala i pobiera Zarządca”.

Pragniemy poinformować iż Rada Parafialna przystępuje do opracowania  programu cmentarnego, który ułatwi zarządzanie cmentarzami parafialnym oraz umożliwi zainteresowanym szybki dostęp do informacji związanych z miejscami grobowymi , w tym terminowość wnoszenia opląt za miejsca grobowe.  Dodatkowo sporządzona będzie dokumentacja fotograficzna każdego grobu,

W związku z tym prosimy o uregulowanie stanu prawnego grobów w zakresie wnoszenia stosownych opląt za użytkowanie grobowe oraz ich uporządkowanie i nadanie im estetycznego wyglądu. W najbliższym okresie czasu zostanie przeprowadzony przegląd miejsc grobowych na cmentarzach i wytypowanie grobów do likwidacji z uwagi na brak wnoszonych opłat czy tez nieestetyczny stan grobu.

Prosimy zatem o sprawdzenie stanu grobów zarówno pod względem wyglądu jak i wnoszonych opłat za ich  użytkowanie. Bliższe informacje można uzyskać w kancelarii parafialnej.

W imieniu Rady Parafialnej

Jan Król

Już po raz drugi zapraszamy do zabawy wszystkich, którzy czują się związani ze swoją parafią i kościołem. Dwa lata temu plebiscyt cieszył się ogromną popularnością.

Spróbujmy ponownie przyznać tytuł Najpiękniejszego kościoła. Pokażmy i tym razem, że kościół to dla nas nie tylko miejsce kultu religijnego, ale również wspólne dobro, przestrzeń, która nas łączy. Wskażmy świątynie, gdzie parafianie wspólnie dbają o wystrój kościoła, a proboszcz cieszy się wśród wiernych dużym zaufaniem. Nasz plebiscyt to sposób na to, aby wyróżnić aktywne parafie, pokazać zaangażowanie ludzi w parafialne życie i więź, jaka ich łączy z kościołem, do którego należą. To również okazja, by w ten nietypowy sposób po prostu pokazać najpiękniejsze i najbardziej zadbane świątynie.

Zabawę, podobnie jak poprzednio, podzieliliśmy na dwa etapy. W tym wybierzemy Najpiękniejszy kościół w powiecie cieszyńskim. Głosowanie na portalu naszemiasto.pl rozpoczynamy 13 czerwca, a zakończymy 31 lipca.

źródło:http://cieszyn.naszemiasto.pl/plebiscyt/najpiekniejszy-kosciol-w-pow-cieszynskim,9082,t,id.html

Zachęcamy do głosowania na kościoły naszej parafii.

Informujemy, że w okresie świątecznym kancelaria Parafialna czynna:

Wielki Czwartek w godz. 10:00 do 12:00

Wielki Piątek - nieczynna

Parafia Ewangelicko-Augsburska w Cieszynie informuje, że redakcja Wieści Wyższobramskich zmieniła swoją siedzibę oraz numer telefonu.

Zapraszamy do budynku pl. Kościelny 6 - II piętro tel. + 48 798 491 941

Od 2012 roku Wyższobramski Chór Kameralny oraz organista Paweł Seligman czynnie wspiera akcję „Ratujmy Organy Kościoła Jezusowego”, między innymi poprzez udział w koncertach i produkcji płyty-cegiełki. Na zbliżające się święta chór przygotował muzyczną niespodziankę - płytę CD z kolędami. Krążek „Czas radości” zawiera piętnaście utworów o różnorodnym charakterze i stylistyce. Miłośnicy tradycyjnych kolęd znajdą tu między innymi: Cichą noc, W żłobie leży, Mizerną cichą, Lulajże Jezuniu i wiązankę kolęd polskich. Chór nagrał również odnalezioną wśród starych rękopisów pieśń bożonarodzeniową Pierzchaj nocy ciemna prof. Jana Gawlasa. Tradycyjne kolędy przeplatane są współczesnymi kompozycjami. Tytułowy utwór Czas radości opracowany został specjalnie dla cieszyńskiego chóru przez Stevena Glade, kompozytora z Las Vegas, który włączył się w akcję ratowania wspaniałych organów kościoła Jezusowego. Dzięki wsparciu sponsorów, którzy w całości sfinansowali produkcję płyty, cały dochód z jej dystrybucji zasili fundusz remontowy akcji.

Zachęcamy do kupna w cenie 20zł do nabycia w Kancelarii Parafialnej (wysyłamy również do domu)

Dźwięki  dzwonu w Gumnach

Codziennie, rankiem w południe i wieczorem, mieszkańcy Gumien słyszą dźwięk dzwonu. Podobnie jak przed laty, rozbrzmiewający dzwon wzywa do pracy, informuje o porze obiadu, a wieczorem przypomina o kończącym się dniu i przygotowaniu się do snu. Podtrzymanie tej pięknej, cieszyńskiej tradycji zawdzięczamy zrealizowanemu projektowi przez Parafię Ewangelicko-Augsburską w Cieszynie pod nazwą „Odnowienie małego domu na cmentarzu wiejskim w Gumnach”. Pod taką nazwą „mały dom na cmentarzu w Gumnach” jest ujęty w ewidencji zabytków prowadzonej przez Wójta Gminy Dębowiec budynek dzwonnicy pełniący ongiś także funkcję tzw. marowni. Budynek ten jest charakterystyczny dla niewielkich cmentarzy na ziemi cieszyńskiej i tworzy w Gumnach, wraz z niewielkim cmentarzem, przepiękny układ krajobrazowy z niepowtarzalnym widokiem na tle gór, w tym wzniesienia Kamieniec. Prace odnowieniowe dzwonnicy rozpoczęto w październiku roku ubiegłego, a po zimowej przerwie wznowiono roboty pod koniec kwietnia 2013 roku. Uroczyste bicie dzwonu 8 czerwca bieżącego roku rozpoczęło uroczystość otwarcia nowo odnowionej dzwonnicy. Licznie wzięli w niej udział mieszkańcy Gumien, między innymi miejscowa Ochotnicza Straż Pożarna. Gminę Dębowiec reprezentowali Przewodniczący Rady Gminy Pan Marian Matejczyk i zastępca Wójta Pan Artur Kulesza, natomiast powiat cieszyński Przewodniczący Rady Powiatu Pan Stanisław Kubicius.

Parafia Ewangelicko-Augsburska w Cieszynie dla zrealizowania projektu odnowienia dzwonnicy złożyła wniosek o dofinansowanie z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” dla małych projektów. Wniosek został pozytywnie zaakceptowany przez Lokalną Grupę Działania „Cieszyńska Kraina” i parafia podpisała stosowną umowę z samorządem Województwa Śląskiego o przyznanie pomocy na zamierzoną operację. Roboty budowlane przy odnowieniu budynku wykonywała firma Pana Krystiana Raszki z Cieszyna, inspektorem nadzoru był Pan Marian Sitek, a autorem projektu i wniosku był Pan Jan Król - Prezes Rady Parafialnej. Końcowy akord przedsięwzięcia miał miejsce 4 października 2013 roku. W dniu tym została przeprowadzona kontrola realizacji projektu przez Urząd Marszałkowski w Katowicach. Wcześniej została zaakceptowana dokumentacja finansowa z realizacji przedsięwzięcia. Kontrolujący mogli z zadowoleniem, przy pięknej słonecznej pogodzie podziwiać przepięknie odnowiony zabytek.

Pragniemy podziękować wszystkim mieszkańcom Gumien za wsparcie przy realizacji projektu. Dla mieszkańców Gumien i okolic odnowienie dzwonnicy zbiegło się z innym wielkim dorobkiem ich poprzedników; w tym roku obchodziliśmy rocznicę 150-lecia założenia miejscowej szkoły. Te dwie, jakże zadawałoby się odlegle, wydarzenia łączy jedno – szacunek dla dorobku poprzednich pokoleń mieszkańców Gumien i okolic. Ten sprzed lat wysiłek i zaangażowanie dzisiaj kształtuje, wpływa i określa naszą kulturę. Gmina Dębowiec, a w szczególności Gumna, wzbogacone zostały o uratowany od zniszczenia zabytek, który pozwoli kontynuować piękne tradycje wsi cieszyńskiej. Niech ta odnowiona dzwonnica będzie dla wszystkim przykładem i wzorem do naśladowania dbałości o spuściznę materialną i duchową poprzednich pokoleń.

 

Jan Król

 

Zdjęcia (autor Edward Figna)

Fot. 1.  Dzwonnica w Gumnach po odnowieniu.

Fot. 2   Kontrolujący z Urzędu Marszałkowskiego z przedstawicielami parafii w dniu 4 października.

Fot. 3 Prace przy odnowieniu dzwonnicy.

W dniach 12-16 października br. naszą Parafię rewizytowała czteroosobowa delegacja Parafii Ewangelickiej w Schwabach z ks. dr Paulem-Hermannem Zellfelderem na czele. Goście uczestniczyli w niedzielnym nabożeństwie w kościele Jezusowym, zaś bezpośrednio po nabożeństwie zwiedzili Muzeum Protestantyzmu, zapoznali się ze zbiorami Biblioteki i Archiwum im. B.R. Tschammera, a ponadto mieli okazję zobaczyć nasze miasto. Kolejne dwa dni wypełnione były poznawaniem Śląska Cieszyńskiego oraz działalnością naszej Parafii. W poniedziałek delegację z Niemiec w sali sesyjnej cieszyńskiego ratusza przywitał Burmistrz Miasta Mieczysław Szczurek, następnie goście odwiedzili m.in. Książnicę Cieszyńską oraz kościoły filialne, spotkali się również z Wójtem Gminy Hażlach Karolem Folwarcznym. Natomiast we wtorek zwiedzili m.in. leśny kościół na Równicy oraz Dzięgielów, zaś wieczorem przedstawiciele obu Parafii omawiali sprawy związane ze współpracą na przyszłość. Więcej na temat wizyty w najbliższym numerze Wieści Wyższobramskich...

Więcej zdjęć w naszej galerii

22 września odbyło się w Bażanowicach Dziękczynne Nabożeństwo Żniwowe. Podczas nabożeństwa wystąpiły dzieci za szkółki niedzielnej a uroczystą atmosferę święta podkreślał występ chóru mieszanego. Słowo Boże zwiastował opiekun filiału ks. Łukasz Gaś.

 

Licznie przybyłych parafian witał pięknie przystrojony ołtarz, w centrum którego znajdowały się bochenki chleba. Pobłogosławione chleby rozdawane były po nabożeństwie wiernym, z myślą żeby trafiły do wielu domów.

Podczas tego święta chórzyści z chóru mieszanego przeżywali uroczysty jubileusz, z którym dzielili się ze wszystkimi zborownikami. W tym roku mija trzydzieści lat odkąd chór prowadzi Pani diakon Joanna Sikora. Nie zabrakło życzeń, które w imieniu chóru złożyli prezesi, życzenia składali również przedstawiciele rady filiału. Zaś chór w ramach dedykacji zaśpiewał swoją ulubioną pieśń pt: „Bez Niego”.

Był rok 1983 kiedy z pracy z chórem zrezygnowała dotychczasowa dyrygentka pani Halina Pinkas. Chór został bez dyrygenta co przysporzyło wielu zmartwień ówczesnemu opiekunowi filiału, Ks. Januszowi Sikorze. To on na jedną z prób przyprowadził na zastępstwo swoją małżonkę panią diakon Joannę Sikorę.

Jak podają kroniki po raz pierwszy nowa dyrygentka poprowadziła chór właśnie podczas Dziękczynnego Nabożeństwa Żniwowego. Od tego czasu trwa nieprzerwana praca z chórem.

Tekst: Janina Szalbot

Zdjęcia: Sabina Polok

Więcej zdjęć na facebookowej stronie kościoła: https://www.facebook.com/kosciol.bazanowice

8 września, parafianie w Bażanowic przeżywali kolejną, 32 pamiątkę poświęcenia swojego kościoła.

Uroczystość poprzedzona była licznymi przygotowaniami. Przede wszystkim uprzątnięto teren wokół świątyni. Na placu Kościelnym rozłożony został namiot, który w razie niepogody miał chronić przybyłych na nabożeństwo.

W dniu poprzedzającym uroczystość, w zaprzyjaźnionej piekarni „U Troszoka”, w Wiśle, upieczono tradycyjne założeniowe kołacze. Kołacze sprzedawane były w sobotę po południu a także w niedzielę po nabożeństwie. Całkowity dochód ze sprzedaży, przeznaczony został na dalszą wymianę okien w kościele.

W niedzielę, uroczystości rozpoczęły się tradycyjnym porankiem pieśni religijnej. Jak co roku zaśpiewały trzy chóry – chór dziecięcy „Stokrotki” pod dyrekcją Doroty Gaś, miejscowy chór mieszany pod dyrekcją diakon Joanny Sikory oraz zaproszony gość - Wyższobramski Chór Kameralny prowadzony przez Piotra Sikorę. Koncert poprowadził opiekun filiału ks. Łukasz Gaś.

Ten dzień Pan Bóg pobłogosławił piękną, letnią pogodą. Odprawione zostały dwa równoległe nabożeństwa. W kościele Słowem Bożym służył Ks. Kornel Undas z Mikołowa zaś na Placu Kościelnym Słowo Boże zwiastował Ks. Marek Twardzik z Cisownicy. Na nabożeństwie w kościele obecny był również proboszcz Ks. Janusz Sikora oraz kurator parafii pan Jan Król. Oba nabożeństwa wzbogacone były pieśniami chórów. W kościele zabrzmiał Wyższobramski Chór Kameralny zaś zgromadzeni pod namiotem wysłuchali miejscowego chóru mieszanego.

Na zakończenie pragnę podziękować wszystkim, którzy włączyli się w przygotowanie tej uroczystości. Szczególne podziękowania kierujemy w stronę Stowarzyszenia Miłośników Bażanowic za wypożyczenie i rozłożenie namiotu na Placu Kościelnym.

Tekst: Janina Szalbot

Zdjęcia: Sabina Polok

Wymiana okien w Bażanowicach

W czerwcu zakończył się pierwszy etap wymiany okien w kościele św. Trójcy w Bażanowicach. W pierwszej kolejności wymienione zostały okna w ołtarzu. Całe przedsięwzięcie poprzedziły kilkutygodniowe przygotowywania, w trakcie, których zamówiono szyby a potem odpowiednio je przycinano. Trzeba było również wymienić metalowe ramy, w których osadzone były stare szyby. Samo zakładanie szyb w kościele zajęło kilka dni.

Przed nami kolejny etap. W dalszej kolejności wymienione zostaną okna od Placu Kościelnego.

Wymiana była konieczna, bowiem stare okna były popękane i w każdej chwili groziły wypadnięciem. Ponieważ jest to przedsięwzięcie dość kosztowne w tym roku nie uda się wymienić szyb w całym kościele, ale parafianie wierzą, że z Bożą pomocą w przyszłym roku uda się dokończyć rozpoczętej w maju akcji.

J. Szalbot

Zdjęcia Sabina Polok

Więcej zdjęć na facebookowym profilu kościoła

https://www.facebook.com/kosciol.bazanowice

Parafia zaprasza i zachęca do skorzystania z salki znajdującej się w Kościele Jezusowym specjalnie przystosowanej dla dzieci. Podczas uroczystości kościelnych dzieci moga się bawić, rysować, a rodzice w tym czasie mogą uczestniczyć w nabożeństwie oglądając go na telewizorze.

Opinia rodzica.

Jeżeli masz małe dziecko i chcesz pójść do kościoła to zapraszam serdecznie do Kościoła Jezusowego w Cieszynie.
Nie musisz już biegać za swoją pociechą po całym kościele, bo ruszyła salka przystosowana specjalnie do tego celu. Są tam zabawki dla najmłodszych oraz telewizor na którym można oglądać nabożeństwo nie przeszkadzając innym.
Więc nie siedź w domu i przyjdź do kościoła.
Moja Krysia już przetestowała i było super.
Polecam wszystkim rodzicom małych pociech.

Grzegorz Pustówka.

Żródło: https://www.facebook.com/