Zapowiedzi Wydarzeń

W najbliższą niedzielę w Kościele Jezusowym w Cieszynie

odprawione zostanie tylko jedno nabożeństwo

o godz. 9:00

zaś o godz. 10:00 zapraszamy do Stołu Pańskiego.

Nabożeństwo z okazji Starego Roku rozpocznie się 

o godz. 17:00

 

Zapraszamy na koncert reformacyjny orkiestry kameralnej ARTIS 5 listopada o godz. 16:00 w kościele ewangelickim w Goleszowie.
W programie koncertu: utwory instrumentalne Jana Sebastiana Bacha, Jana Sztwiertni, Józefa Podoli, pieśni ewangelickie.
Wykonawcy: Orkiestra Kameralna ARTIS pod batutą Jean-Claude’a Hauptmanna, Wokaliści ARTIS, Wyższobramski Chór Kameralny pod dyrekcją Piotra Sikory, Miriam Matyja.
Wstęp wolny!

Zdjęcie użytkownika Parafia Ewangelicko-Augsburska w Goleszowie.

Dokładnie przed pięcioma wiekami rozpoczęła się Reformacja - początek duchowego odrodzenia Kościoła powszechnego, którego kontynuatorami są także ewangelicy w Polsce.   

Pamiątka Reformacji nie jest świętem ku czci Marcina Lutra i innych Reformatorów. Intencją jej obchodzenia jest przypomnienie jej dziedzictwa, intelektualnego, kulturalnego i muzycznego. Ewangelicy traktują to święto jako podkreślenie roli Biblii w życiu chrześcijan.

Reformację zapoczątkował w Wittenberdze augustiański mnich – ks. Marcin Luter, profesor biblistyki na uniwersytecie w Wittenberdze. Sprzeciwił on się powszechnej, średniowiecznej praktyce handlu odpustami w Kościele Katolickim.  W dniu 31 października 1517 roku wywiesił 95 tez przeciwko odpustom na drzwiach kościoła zamkowego w Wittenberdze. Faktem jest, że tezy błyskawicznie rozpowszechniły się w postaci ulotek. Ich celem było wezwanie do dysputy uczonych teologów.

Dziś, równo 500 lat po tym wydarzeniu, ewangelicy w Polsce i na całym świecie spotykają się na reformacyjnych nabożeństwach.

W wielu krajach o tradycji protestanckiej Święto Reformacji jest dniem wolnym od pracy. W tym roku, większość rządów i parlamentów europejskich w szczególny sposób uczciło rocznicę Reformacji.

źródło: https://bik.luteranie.pl/

 

Konferencja 500 lat Reformacji – tradycja, dziedzictwo, teraźniejszość

Organizator: Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie

Współorganizator: Kościół Ewangelicko-Augsburski w RP Warszawa,

26-27 października 2017 r.

Komitet Organizacyjny bp prof. ChAT Marcin Hintz – przewodniczący prof. ChAT Jakub Slawik