Zapowiedzi Wydarzeń

Parafia Ewangelicko-Augsburska w Goleszowie oraz Diecezjalny Duszpasterz Młodzieży ks. Marcin Podżorski organizują
środę 11 listopada Diecezjalny Turniej Gier Planszowych
Początek Turnieju o godz. 09.00. Planowane zakończenie około godz. 16:00
 
Wpisowe: 5zł od osoby płatne na miejscu. 
Organizatorzy zapewniają w czasie Turnieju napoje oraz posiłek ok. godz 13:00.
Dla zwycięzców są przewidziane nagrody
zgłoszenia zawierające imiona i nazwiska oraz reprezentowaną Parafię na mój adres mailowy do 8 listopada
 
 
ks. Marcin Podżorski
Diecezjalny Duszpasterz Młodzieży

W sobotę w Święto Reformacji 31 października w Kościele Jezusowym w Cieszynie o godz. 17:00

odprawione zostanie uroczyste nabożeństwo w czasie którego odbędzie się

promocja „Modlitewnika kobiet” pod redakcją Pań diakon Aleksandry Błahut-Kowalczyk i Katarzyny Rudkowskiej, która wygłosi kazanie w czasie nabożeństwa.

 

Serdecznie zapraszamy.

Reformacyjny Konkurs Plastyczny 2015

W ramach przygotowań do obchodów 500 lat Reformacji chcemy przypom­nieć o głównych ideach Reformacji. Wielkie bogactwo odnowy chrześcijaństwa w XVI wieku zostało ujęte w 4 zasadach: solus Christussola gratia per fidemsola Scriptura,solum Verbum.

 

Tylko Jezus Chrystus (solus Christus) jest Odkupicielem, który poniósł śmierć na krzyżu za grzechy ludzkości i zmartwychwstał. Dlatego nie ma zbawienia poza osobą Jezusa Chrystusa. Jego ofiara na krzyżu Golgoty dokonana została raz na zawsze, stając się udziałem wszystkich, którzy z wiarą słuchają i przyjmują do swego życia Słowo Boga.

1 List do Koryntian 1,23; 1 List do Tymoteusza 2,5-6
 

Tylko z Bożej łaski przez wiarę (sola gratia per fidem) grzesznik jest usprawiedliwiony (zbawiony) dzięki śmierci Jezusa Chrystusa na krzyżu. Wiara jest zaufaniem Bogu, a nie zasługą względem Niego. Posłuszeństwo woli Bożej i dobre uczynki są owocami wiary, która jest czynna w miłości do Boga i bliźniego.

List do Rzymian 3,23-24; List do Rzymian 6,23; List do Galacjan 5,6
 

Tylko Pismo Święte (sola Scriptura) jest źródłem poznania objawienia Boga i drogowskazem dla wiary i życia każdego chrześcijanina. Pismo Święte ma w życiu Kościoła nadrzędne znaczenie. Tradycja, dogmaty i zwyczaje kościelne są oceniane według Pisma Świętego.                                                                       

2 List do Tymoteusza 3,16
 

Tylko Słowo (solum Verbum) – Duch Święty budzi wiarę poprzez Słowo Boże głoszone (zwiastowane) w kazaniu i sakramentach.                                                                                

                                                                                              1 Księga Mojżeszowa 1; List do Hebrajczyków 4,12

(według: „Wolni w Chrystusie zmieniamy świat”)

 

W 2015 roku chcemy praktycznie przypomnieć zasadę – solus Christus.

Prace plastyczne mają zilustrować jedną z wypowiedzi Jezusa zaczynającą się od słów: „Ja jestem...”.

 

Ja jestem światłością świata; kto idzie za mną, nie będzie chodził w ciemności, ale będzie miał światłość żywota”. Ewangelia Jana 8,12 

Ja jestem droga i prawda, i żywot, nikt nie przychodzi do Ojca, tylko przeze mnie”. Ewangelia Jana 14,6
Ja jestem drzwiami; jeśli kto przeze mnie wejdzie, zbawiony będzie i wejdzie, i wyjdzie, i pastwisko znajdzie”.Ewangelia Jana 10,9

Ja jestem dobry Pasterz. Owce moje głosu mojego słuchają i (...) idą za mną. I Ja daję im żywot wieczny, i nie giną na wieki”. Ewangelia Jana 10,10.27.28 

Ja jestem chlebem żywota. (...) jeśli kto spożywać będzie ten chleb, żyć będzie na wieki”. Ewangelia Jana 6,48.51
Ja jestem krzewem winnym, wy jesteś­cie latoroślami. (...) Jak latorośl sama z siebie nie może wydawać owocu, jeśli nie trwa w krzewie winnym, tak i wy, jeśli we mnie trwać nie będziecie”. Ewangelia Jana 15,5.4
Jam jest zmartwychwstanie i żywot; kto we mnie wierzy, choćby i umarł, żyć będzie”.

Ewangelia Jana 11,25

   Regulamin konkursu     

źródło:http://www.zwiastun.pl

W piątek 2 października 2015 roku o godz. 17.00 w sali konferencyjnej Książnicy Cieszyńskiej odbędzie XV prezentacja z cyklu Cymelia i osobliwości.

Stworzy ona okazję do bliższego zapoznania się z tzw. Agendą oleśnicką, a dokładnie z niezwykle rzadkim, pierwszym wydaniem jej polskiego przekładu, opublikowanym w Oleśnicy w 1668 roku.

Jest to jedyny zarejestrowany w zbiorach polskich egzemplarz tej najpopularniejszej na Śląsku agendy protestanckiej. O tym, że ta cenna księga liturgiczna używana była również w Cieszynie świadczą dołączone do niej rękopiśmienne modlitwy w języku polskim i niemieckim powstałe prawdopodobnie w czasach budowy kościoła Jezusowego. Edycja ta przez wiele lat uchodziła za zaginioną, dlatego autorka prezentacji, Jolanta Sztuchlik, oprócz historii luteranizmu w księstwie oleśnickim i okoliczności powstania dzieła, przybliży też sylwetkę jej tłumacza, zapomnianego dziś polsko-śląskiego pisarza Jerzego Bocka oraz odsłoni kulisy odkrycia tego unikatowego egzemplarza w zbiorach Książnicy Cieszyńskiej.

Aby umożliwić obejrzenie tego cennego obiektu również osobom nie mogącym wziąć udziału w niniejszej prezentacji informujemy, że do dnia 31 października 2015 roku będzie go można oglądać na ekspozycji w sali Szersznika.

 

1) Eckhart, Melchior: Ajenda abo Porządek kościołow ewanjelickich księstwa oleśnickiego, y innych do niego należących powiatów… - Drukował w Oleśnicy: Jan Zeyffert, [1668] – karta tytułowa cieszyńskiego egzemplarza Agendy oleśnickiej z 1668 r.  z podpisem L. J. Szersznika z 1811 r.

Serdecznie zapraszamy na Koncert Charytatywny "Przy szabasowych świecach"

który odbędzie się 2.10.2015 r. w Kościele Jezusowym w Cieszynie o godz. 17.00.

Organizatorzy: Fundacja Zdrowia Śląska Cieszyńskiego, Szpital Śląski w Cieszynie oraz Starostwo Powiatowe w Cieszynie. 

Wykonawca: Orkiestra Kameralna i soliści po dyrekcją Jean-Claude'a Hauptmanna

Cel charytatywny zbiórki: Zakup nowoczesnego aparatu USG do diagnostyki onkologicznej dla Szpitala Śląskiego.

Jednocześnie prosimy o udostępnienie owego wydarzenia na facebooku

https://www.facebook.com/events/602825086522392/

Biuro Fundacji Zdrowia Śląska Cieszyńskiego
ul. Bielska 4, 43-400 Cieszyn
tel. 33 8520511 wew. 291
kom. 666 074 916

 

Parafia Ewangelicko-Augsburska w Cieszynie zleci wykonanie remontu frontowej elewacji zabytkowego budynku przy ul. Wyższa Brama 16.
Termin składania ofert: 10 września 2015 roku w siedzibie Parafii. Termin zakończenia prac 31 październik 2015r. 
Prosimy o oferty firm, które posiadają kwalifikacje do prowadzenia prac konserwatorskich zgodnie w warunkami § 24 rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Ślepy kosztorys do pobrania TU.

 

Serdecznie zapraszamy na nabożeństwo z okazji rozpoczęcie roku szkolnego,

które odbędzie się w środę 31 sierpnia o godz. 16:00 w Kościele Jezusowym w Cieszynie.

 

Wszystkie dzieci serdecznie zapraszamy.

 Po tym nabożeństwie odbędzie się spotkanie organizacyjne konfirmantów i ich rodziców. 

 

Serdecznie zapraszamy na spotkanie

z udziałem młodzieży z Polski, Skandynawii i USA,

do sali parafii ewangelickiej w Cieszynie,

przy pl. Kościelnym 6 w sobotę 25 lipca o 17.00.

W trakcie spotkania Curt Westman przypomni wezwanie Chrystusa,

skierowane do apostołów: Chodźcie za mną i poprowadzi w refleksji

nad znaczeniem tych słów dla nas, dzisiaj.

Zapraszamy także na nabożeństwo w Kościele Jezusowym

w niedzielę 26 lipca, o 10.00,

w czasie którego Curt Westman wygłosi kazanie w oparciu o Psalm 23:

Choćbym nawet szedł ciemną doliną, zła się nie ulęknę.

W ramach koncertów z cyklu „Ratujmy Organy Kościoła Jezusowego” gościliśmy już w naszym kościele wielu wspaniałych artystów z Polski, Czech, Niemiec i USA. Tym razem czeka nas prawdziwa egzotyczna niespodzianka w postaci wyjątkowego koncertu chórzystów z Filipin! Prawdziwa uczta dla oka, ucha i ducha!

Koncert Chóru Uniwersytetu Filipińskiego w Manilii odbędzie się w piątek, 10 lipca o godz. 18.00 w kościele Jezusowym.

Wstęp wolny.

Serdecznie zapraszamy całe rodziny na to wyjątkowe wydarzenie! 

Piotr Sikora