Wieczory z Biblią

Serdecznie zapraszamy

na

„Wieczory z Biblią”

w każdą środę o godz. 17.00

 

styczeń 2019:

 

środa 2 stycznia - spotkanie nie odbędzie się

 

środa 9 stycznia

 Obraz zboru w Listach do Tymoteusza – cz. 1

początek cyklu wykładowego John`a Abramovich`a

 

środa 16 stycznia

Jezus jako Arcykapłan

- wykład Marka Cieślara w oparciu o 7 rozdział Listu do Hebrajczyków

 

środa 23 stycznia

Wskazówki na drogę. O duchowości na obie połowy życia.

wykład diak. Aleksandry Błahut-Kowalczyk.

 

środa 30 stycznia

Czy możemy być jednością? A może podziały są dobre?

- wykład Ilony Hajewskiej z cyklu Praktyczne życie chrześcijanina

 

„Błogosławiony ten, który czyta, i ci, którzy słuchają słów proroctwa i zachowują to, co w nim jest napisane, czas bowiem jest bliski.” Obj.1.3

 

Przyjdź – zaproś innych

 

Spotkania odbywają się w sali naprzeciw kancelarii parafialnej w Cieszynie,

Plac Kościelny 6 godz. 17:00