Wieczory z Biblią

Serdecznie zapraszamy

na

„Wieczory z Biblią”

w każdą środę o godz. 17.00

 

maj 2019:

 

1 maja

 - spotkanie nie odbędzie się 

 

maja

– Przez krzyż i zmartwychwstanie - z perspektywy duchowości Dietricha Bonhoeffera – cz. 4

- wykład diak. Aleksandry Błahut-Kowalczyk

 

15 maja

– Obraz zboru w Listach do Tymoteusza – cz. 5

- wykład biblijny John`a Abramovich`a

 

25 maja

– Nowa pieśń pochwalna

 - wykład Artura Frydy

 

29 maja

– Bóg, jego stworzenie, jego miłość

 - wykład Ilony Hajewskiej z cyklu Praktyczne życie chrześcijanina

 

„Błogosławiony ten, który czyta, i ci, którzy słuchają słów proroctwa i zachowują to, co w nim jest napisane, czas bowiem jest bliski.” Obj.1.3

 

Przyjdź – zaproś innych

 

Spotkania odbywają się w sali naprzeciw kancelarii parafialnej w Cieszynie,

Plac Kościelny 6 godz. 17:00